Zakład Usług Spawalniczo-Lakierniczych SPAW-MAL s.c.  powstał w 1994 roku i jest zlokalizowany na terenie dawnego zakładu ZWAR w Lęborku.

SPAW-MAL powstał na bazie Zakładu Produkcyjnego Z-3 ZWAR S.A. w Lęborku. Przejął wieloletni dorobek i tradycje techniczne zakładu. Bazą do utworzenia zakładu były obiekty, maszyny i urządzenia oraz pracownicy zatrudnieni wcześniej na Wydziale Spawalni i Malarni Zakładu Produkcyjnego Z-3 ZWAR S.A.

 

Zakład został w 1994 roku zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej pod nr 003814. W wyniku dalszych zmian własnościowych z dniem 19.12.1995 r. - zakład przekształcił się w spółkę cywilną (nr ewidencji działalności gospodarczej - 004149).


Od początku istnienia firmy podstawową działalność stanowiły usługi produkcyjne:

  • spawanie elektryczne
  • ślusarstwo
  • nakładanie powłok lakierniczych

SPAW-MAL produkuje wyroby i świadczy usługi wysokiej jakości dotrzymując jednocześnie uzgodnionych terminów.
Powyższy profil działalności jest objęty wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania normy ISO 9001:2008.


Posiadany teren oraz majątek produkcyjny pozwala wykonywać produkcję w założonym profilu działania.
SPAW-MAL został w znaczący sposób zmodernizowany w zakresie pomieszczeń, urządzeń produkcyjnych oraz zaplecza socjalnego. Osiągnięto postęp w zakresie ochrony środowiska co pozwala na wykonywanie wyrobów w wysokim standardzie jakościowym.

 

 

Lista załączników
...